Aperitivoi’s gaan virtueel

Aperitivoi’s werden gestart vanuit de overtuiging dat mensen elkaar moeten ontmoeten om te brainstormen, kennis te delen, nieuwe initiatieven te ontdekken.  Louter virtuele samenwerking is tot op vandaag in deze ‘kennis’ maatschappij zo goed als onmogelijk.  Body language is nu éénmaal een belangrijk onderdeel van communicatie en levert inzichten om elkaar beter te begrijpen.  Tot op heden geven innovatieve communicatie tools nog geen afdoend middel om ‘lichaamstaal’ te capteren en te interpreteren.

Toch biedt technologie heel wat toegevoegde waarde om creatieve processen te ondersteunen : toegang tot meer informatie en mensen, mogelijkheid tot assynchrone samenwerking, efficiënte internationale communicatie, etc.   Om de Aperitivoi’s verder  te ontwikkelen zullen ook de mogelijkheden van door moderne technologie ondersteunde virtuele samenwerking geëxploreerd worden.

Als start is de Aperitivoi website aangepast met als doel om meer informatie te delen tussen de deelnemers aan de fysische aperitivoi’s en inzichten te formuleren in de blog.  In een volgende fase zal verder geëxperimenteerd worden met meer geavanceerde tools.  Tools die volgens een ‘co-creatie’ methodologie zullen opgezet en geimplementeerd worden.  Het doel is om een omgeving te creëren die intensief gebruikt wordt en de efficiëntie en effectiviteit van de aperitivoi’s verhoogd.

Hopelijk een kleine start voor een gigantisch project!